Best Article


เบาหวานจัดการง่าย ทำได้เองที่คลินิก

ปัจจุบันความสำคัญในการดูแลสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวาน เป็นเรื่องที่สัตวแพทย์สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง เพียงมีความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง เอกสารประกอบการบรรยายนี้ได้รับอนุญาตจากวิทยกรแล้ว เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่สัตวแพทย์ผู้สนใจ 

Topics

Submit to get CE